Paměti obce Bludova

Poddaní směli se nyní volně stěhovati. Také byl uvolněn dosavadní závazek poddaných, aby mleli obilí toliko v panském mlýně. 3. dubna 1787 byl vydán patent o dědictví. Z dětí zemřelého hospodáře měl statek převzíti vždy nejstarší syn. Měla-li vrchnost proti tomu námitky, měl rozhodnouti krajský úřad. Dělení velkých statků mezi dědici bylo umožněno, aby se zvýšila lidnatost. Josef II. chtěl, aby se na dědinách zřizovaly obilní fondy (zásoby). Poddaní směli skládati část obilí do společné zásobárny, a ti, kdo byli postiženi neúrodou, kdo vyhořeli a pod., mohli si odtud vypůjčiti na setí obilí, které jim ovšem po žních i s úroky (pátý věrtel) bylo vrátiti.

Za Josefa II. byl založen nový katastr (josefínský). Půda panská a poddanská byly rovnoměrně zdaněny. Byli ustanoveni okresní výběrčí daní, ale tím byla berní samospráva uvedena v područí státní byrokracie. Josef II. chtěl také, aby vstoupila v platnost nová úprava urbárních povinností poddanských. Dávka z majetku měla se příště platiti penězi. Týkala se zakoupených i nezakoupených rustikalistů, kteří platili kontribuci vyšší než 2 zl., netýkala se však dominikalistů. Novotou touto bylo zamýšleno snížiti služby a závazky poddaných k vrchnostem; novota byla těžkou újmou pro vrchnosti.

Proto vrchnost bludovská na příklad dokazuje zvláštním podáním, porovnávajíc roční užitek ze svých pozemků, odvozený jako průměr ze sedmi let (1769-1775), s užitkem z r. 1787, že jí ubývá příjmů nejenom náhodnými ztrátami, nýbrž i: 1) z roboty usedlíku i podruhů, 2) z odchodného, 3) z výhod plynoucích z poddanských služeb, 4) z urbárních úroků splácených obilím, 5) z důchodů na obnovy, za odkazy a převody, ze skladu a prodeje tabáku, 6) z užívání propůjčených výhod a 7) z robotních úroků ustanovených na věčné časy. Přibývá jí prý jedině urbárního úroku dávaného v hotovosti.

Nová vydání a břemena, která přibyla vrchnosti na základě nejvyššího nařízení v letech 1769-1787, jsou podle jejího výkazu tato: 1) Vydáni na opravu dani od r. 1785, 2) vydání spojené se zavedením zjednodušeného vybírání daně z nápojů (roku 1777), 3) vydání vzniklé ustanovením vlastních justiciárů (1787), 4) příspěvky na stavbu školy a obydlí učitele (1787), 5) příspěvky na byt farářův a na stavbu kostela (1784), 6) bezplatná správa sirotčích peněz a jiná zemským

<< Předchozí  135  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 30.01.06 (20:16)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.