Paměti obce Bludova

(třetí) doba ledová na Moravě, opustili první obyvatelé Moravu. Po ústupu ledovců zavítal opět člověk zvaný starodobý na Moravu. Známe na Moravě již několik stanic lidských z této střední doby diluviální. Člověk starodobý byl opět kočovným lovcem, ale nežil Již jen v doupatech, nýbrž tábořil většinou pod širým nebem. Vyráběl si nástroje z kamene, kosti a sobích parohů. Z poslední (čtvrté) doby meziledové a z doby poledové zanechal člověk na Moravě hojné doklady své přítomnosti a činnosti. Zbytky jeho bytí jeví se téměř ve všech jeskyních. Tak byl n. př. v zabořeném skalním výklenku u Mladče nedaleko Litovle nalezen hrob dvou mužů a dítěte z doby této (diluviální). Když nastalo na Moravě podnebí mírné a vlhké, odešel z ní sob na sever do krajin chladnějších a za ním táhl i člověk. Odchodem soba z Moravy končí se údobí diluviální, jež trvalo asi do šestého tisíciletí před Kristem. Mladší údobí vývoje byla již kratší a kratší.

Po nedlouhé mezeře v osídlení přišel k nám nový lid s novou kulturou. Člověk doby této, zvané novokamenná, nebyl už potulným lovcem, nýbrž pastýřem, který dovedl ochočovati některá divoká zvířata a vyráběti hliněné nádoby. Kočovný pastýř ten vyspěl časem v zemědělce s pevným sídlem. Nebydlil zpravidla v jeskyních, nýbrž zakládal osady s chyšemi zpola podzemními na svazích u vody, ale neopevňoval jich. Byl v obchodním styku se sousedními kmeny. Nálezy z doby té, novokamenné, na Moravě jsou skrovné. V následující době, bronzové, k výrobkům kamenným a koštěným přistupují bronzové. V době bronzové vznikají na Moravě hradiska. Kosterné hroby vyznačují se skrčenou polohou kostry; nebožtík byl položen s koleny přitaženými k prsům, jakoby spal, do jámy prosté nebo kameny obložené; do hrobu kladeny milodary. Hroby „skrčků" byly zjištěny asi na 40 místech ve střední a jižní Moravě. Dnes nelze ještě určitě říci, kde vzniklo toto pokolení skrčenců, jakými oklikami se dostalo na Moravu a jaké národností bylo ve skupině rozštěpených již Ariův. Mohyly z doby bronzové jsou na Moravě vzácné. Popelnice se zbytky spálených mrtvol (žárové hroby) byly na severní Moravě nalezeny u Mohelnice.

Člověk doby bronzové žil jako jeho předchůdce z doby novokamenné

<< Předchozí  13  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 01.01.06 (18:28)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.