Paměti obce Bludova

8. třída robotní po 3 dny týdně s 1 kusem tažného dobytka,

9. třída robotní po 3 dny týdně s 2 kusy tažného dobytka,

10. třída robotní po 3 dny týdně s 3 kusy tažného dobytka,

11. třída robotní po 3 dny týdně s 4 kusy tažného dobytka,

Příslušníci 9. až 11. třídy kromě toho musili od sv. Jana Křtitele (24.6.) až do sv. Václava (28.9.) robotovati jednou osobou po jeden, pokud se týče, 2 nebo 3 dni týdně ručně za chléb, který dostal robotník od vrchnosti. Ostatní mimořádné roboty měly úplně přestati. Nicméně směla vrchnost za jistých okolností vymáhati konání nucené práce za mzdu, a to jak již bylo uvedeno, v zimě za 7 kr., v létě a na podzim za to až 15 kr. denně.

Robota podle patentu z r. 1775 byla zpravidla menší než do té doby, a proto přinesl patent přece jistou úlevu poddaným.

Vrchností však působily různými prostředky na poddané, aby se uvolovali k většímu robotění po starém způsobu. Jinak odnímaly těm, kdo se nepodvolili k takové robotě, právo užívati panských lesů, pastvisk, sbírati dříví, listí, pásti dobytek a pod.

R. 1776 si Bludovští znova stěžovali pro činžovní oves, pro robotu i pastvu a rychtář Kulhaj pro vysokou dávku z převodu (laudemium) vlastnictví rychty a pro dávku z piva. R. 1778 žádala obec bludovská o rozdělení pastvy při rybnících Bezděku, Ryšáně a Novém rybníku. Téhož roku vyšel výnos komise pro úpravu roboty, že 26denní a 13denní roboty se smějí podle libosti vrchnosti konati, že se však nesmí týdně po více než 1 den roboty uvaliti a že povinnost přísti zůstává, ale že se z ní smí poddaný vyplatiti.

Nové robotní seznamy, sestavené v 1. 1778-1779 na základě patentu z r. 1775 za dozoru a spolupůsobení krajského úřadu, byly pak do r. 1848 uschovány u zemské vlády, jsouce podkladem pro vyměřování robotních povinností. Pozemky odkoupené vrchnostmi od poddaných po r. 1738 měly býti vráceny. V Bludově byly vrchností získány od poddaných, ale před r. 1738, statky Tónovský a Heděncův, a proto jí zůstaly.

Vláda snažila se rozdrobiti panskou půdu v drobné selské statky, aby se odstranila hospodářská velkovýroba provozovaná velkostatky. Dědické právo poddaných k statku bylo rozšířeno většinou

<< Předchozí  128  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 29.01.06 (21:29)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.