Paměti obce Bludova

se toulaly zástupy žebráků, vznikaly nemoci, hřbitovy nestačily, takže pochovávali mrtvé i jinam. Josef II., spoluvladař Marie Terezie, poznav na vlastní oči právní poměry našeho selského lidu, vydal již r. 1774 zatímní zákon, kterým se pěší robota snižovala na polovici; o ostatní robotě měli se poddaní dohodnouti se svou vrchností. Ale páni patent ten lidu namnoze zamlčeli. Nicméně se poddaní o všem dověděli a páni musili patent vyhlásiti.

Lid ovšem očekával zrušení celé roboty, a proto měl za to, že páni nevyhlásili pravý patent, který prý císařovna Marie Terezie podepsala zlatým pérem, a že jej dále šidí. Proto se nálada zatemňovala čím dál hrozivěji. Stavové (šlechta) naříkali také Marii Terezii, že snížením roboty klesnou ceny panství, a proto císařovna byla nerozhodna. Mělo se obecně za to, že v době tří sedmiček (1777) zavane duch svobody. Ale zatím přišel jen srpnový patent z r. 1775. Patent ten obsahuje ustanovení o míře poddanských povinností a o způsobu jejich vykonáváni. Činí se v něm rozdíl mezi nájemci panských pozemků (dominikalisty), jejichž povinnosti se měly říditi zvláštními smlouvami, a mezi držiteli pravých poddanských statků (rustikalisty), jimiž byli všeci bludovští sedláci. Dominikalisty byli v Bludově chalupnici na číslech: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, (20), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 146, 154, 160, 190, 202, 204.

Pro rustikalisty byla měřítkem výše řádné kontribuce placené poddanými r. 1775. Poddaní byli rozvrženi do 11 tříd robotních. Do 1. třídy robotní byli zařaděni ti, kdo neplatili daně nemajíce pozemků; ti byli zavázáni k ruční robotě po 13 dni do roka. Do 2. třídy byli dáni ti, kdo měli chalupu a platili 57 kr. roční kontribuce; ti měli 26 dní roboty ruční do roka, konané jednou osobou. Do 3. třídy byli zařaděni ti, kdo platili 2 zl. 51 kr. roční kontribuce; těm bylo robotovati jednou osobou po 3 dny týdně; to byla podle patentu nejvyšší přípustná míra roboty, jak byla ustanovena dřívějšími patenty, ale vrchnostmi namnoze nebyla dodržována.

Poddaní prvních 7 tříd byli povinni jenom robotou pěší neboli ruční. Sedláci, kteří platili více na 9 zl. 3o kr. ročně daně, byli nuceni konati robotu tažnou, t. j. potahem, a to:

<< Předchozí  127  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 29.01.06 (21:27)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.