Paměti obce Bludova

Mikuláš Kulhaj (52 kr. 3 υ), Jan Weiser (45 kr.), Jiří Konečný (45 kr.), Jiří Chalupný (45 kr.), Jan Hiebel (45 kr.).

V Bludově, 4. července 1741.

Jan Jiří Schön,
purkrabí.

Z Chromče byl v dotčeném soupise těch, kdo se z roboty vyplatili, mezi jinými též zahradník Mikuláš Březina (4 zl, v Bohutíně Karel Březina (1 z1. 37 kr.). Zdá se proto velmi pravděpodobným, že k značnému rozmnožení Březinů v Bludově přispěl ten neb onen z těchto dvou Březinů nebo některý z jejich příbuzných, přestěhovav se do Bludova. V Bohutíně hospodařili Březini po několik set let na Kunčarově statku.

O poměrné výši tehdejších daní a poplatků učiníme si správnou představu, když uvážíme, že se tenkrát dospělému nádeníku platilo v zimě průměrně asi 7 kr. v létě a na podzim 10 až 15 kr. na den.

Je přirozeno, že obec bludovská se bránila proti ukládání přílišných břemen v těch těžkých dobách. R. 1756 zakročila, aby vrchnost bludovská ze získaného Tónovského a Heděncova statku platila daň a vozila vojsku proviant, r. 1761 odvolala se pro robotu při Horním dvoře, kterou prý vrchnosti slíbila, jakož i pro robotu čtvrtníků po 3 dní týdně s 1 koněm a pro spolupasení na všech lukách.

3. dubna 1767 došel vysokého c. k. gubernia zemského přípis rektifikační komise pro Moravu, jenž zněl: Guberniu byl odevzdán 24. října 1786 vrchnosti bludovskou a chromečskou rektifikační výkaz (výkaz oprav) s rozčleněním, aby byl uveřejněn jako ustálené nařízení. Jestliže po celý reklamační rok počítaný od doby, kdy byt zdělán o poddanských pozemcích nový katastr, nikdo z poddaných proti oznámenému nařízení nic nenamítne, bude vrchnost bludovská a chromečská počínajíc 1. listopadem 1766 odváděti ze 33 52/64 lánů, lán počítajíc po 66 zl. 24 kr., částku 2246 zl. 50 kr. řádné zemi. Vys. gubernium se vyzývá, aby odevzdalo tuto rektifikační dávku vyměřenou podle nového katastru dotčenému panství a postaralo se též o to, aby byl výkaz pořízený podle nového katastru zaslán slav. zem. výboru k uschování a aby bylo od vrchnosti bludovské vyžádáno úředně nařízení o staré rektifikační dávce a zasláno sem k zničení.

<< Předchozí  125  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (22:55)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.