Paměti obce Bludova

Švec Matouš Doležel 3 kr., švec Jan Weiser 3 kr., švec Mikuláš Sobol 3 kr. Sepsáno v Bludově 1. listopadu 1749.

Karel Václav Prait,
zámecký hejtman.

Bludov měl tedy podle předchozího soupisu v polovici 18. století zámek, při něm panský dvůr a v dědině 2 statky získané vrchností od poddaných, dědičnou rychtu (na jih vedle Národního domu), 16 větších a 25 menších statků, 9 větších a 5 menších zahrad, 26 větších a 26 menších chalup, t. j. dohromady asi 110 obytných stavení (mimo výminky, Novou dědinu a jiné vrchnostenské chalupy).

Přirovnáme-li tento úplný soupis bludovských rodin k zachovanému seznamu ze stol. 17., vidíme, že se vzrůstem dědiny přibyly do ní nové rodiny; některé starodávné se vytrácely anebo se docela vytratily, jiné značně se rozmnožily. Povšimnutí zasluhuje tehdejší záliba v jiných křestních jménech, nežli jsou pozdější, jakož i to, že potomci sedláků, zejména těch, kteří byli obdařeni mnoha dětmi, rozmnožovali v těch těžkých dobách počet chalupníků, ba u podruhů a nádeníků. Méně našlo by se případů, kdy občan nemajetný nabyl tenkrát rychle značnějšího jmění. Ježto stavení tenkrát ještě nebyla očíslována, nelze podle soupisu zjistiti, kde kdo tenkrát bydlil. Pro bližší určení bydliště je třeba volil na pomoc seznam z r. 1798 a farní matriky. Majetníci statků podle později zavedeného očíslování byli již nahoře vyjmenováni.

Z r. 1741, kdy byl zámeckým hejtmanem Jan Jiří Schön, je zachován seznam „českých“ poddaných, příslušných k bludovskému panství, kteří se na dobu od 1. ledna 1741 do 30. června 1741 za poplatek vykoupili z povinné, skutečné roboty. Bylo to z obce bludovské 6 sedláků. (V závorce za jménem jest udáno, kolik činil poplatek za zmíněný půlrok.) Jan Pospíšil (8 zl.), Jiří Hlásný (5), Jan Tvrdý (8), Martin Soural (8), Jiří Matura (8), Václav Pavlík (5 zl. 36 kr. za 4 měsíce). Pak podsedník Mikuláš Tvrdý (6) a čeládka: Jiří Pospíšil (52 kr. 3 υ), Jiří Soural (52 kr. 3 υ), Jan Směšný (52 kr. 3 υ), Jiří Záhora (52 kr. 3 υ),

<< Předchozí  124  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (22:49)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.