Paměti obce Bludova

8. září 1792 píše advokát Weltz z Vídně Bludovským: Teprve nyní jsem obdržel těch 5 zl., nikoli v lednu t. r. Oznamuji Vám, že taxa činí pro obec bludovskou 34 zl. 36 kr. a poplatek za vydání 16 zl. 10 kr., pro rychtáře pak obdobně 17 zl. 16 kr. a poplatek 16 z1. 10 kr., dohromady 84 z1. 12 kr.

Privileje zůstanou zde, pokud nebudou alespoň dvorní taxy 51 z1. 52 kr. zaplaceny. Ponechávám obci a rychtáři na vůli, co mi dají za mou námahu, běháni a dopisování.

31. října 1792 píše Weltz: Těch 84 zl. 12 kr. jsem obdržel. Taxy zaplatím, až nové privileje budou hotové, což bude za 5 až 6 neděl. Za svou práci žádám 4 dukáty (2 dukáty za stranu).

Co se roboty rychtářovy týče, ptám se, jaká robota připadla na něho podle patentu z r. 1775, a zda s ní souhlasil. Přijal-li ji tenkrát, musí ji konati, i kdyby měl sto privilejí. Ať se s privilejí vytasí a u vrchnosti si stěžuje, mysli-li, že se po něm žádá neprávem. Kdyby byl odmítnut, musil by si stěžovati u krajského úřadu a vyřízení mně poslati do Vídně.

1. prosince 1792 píše Weltz: Mám za to, že již máte obě stvrzenky na zaplaceni dvorních tax. 20. listopadu t. r. obdržel jsem od Vás 15 z1. za svou práci a poštovní výdaje. Nedávno bylo rozesláno nařízení do všech zemí, aby strany obdarované privilejemi nebyly v užívání jich rušeny, nýbrž chráněny. Kdyby se Vás vrchnost nebo krajský úřad ptal, co je s Vašimi dvěma privilejemi, vykažte se stvrzenkami, že máte taxy zaplacené; to znamená tolik, jako byste měli privileje (nové) vyhotovené již doma. Zde sešlo se ze všech zemi tolik privilejí, a může býti jen jedna po druhé vyřízena. Až budou Vaše privileje hotové, dám na ně udělati pouzdro a pošlu je vozovou poštou, na což potřebuji aspoň 5 zl.

3. dubna 1793 píše advokát Josef Antonín Weltz, již jako svobodný pán a dvorní agent, Bludovským: 29. března poslal jsem obci bludovské nové privileje s požadavkem 2 zl. 48 kr. Den na to bylo mně v české dvorní kanceláři oznámeno, že privilej rychtářova je obsáhlejší než privilej obce bludovské. I dal jsem ji vyhotoviti na více arších spojených ve svazek, jak to dříve bývalo zvykem.

Pošlete mně vozovou poštou bez průtahu 13 zl. (2 zl. 48 kr. za obec a ostatek za rychtáře). Doufám, že p. rychtář uzná, že jsem si

<< Předchozí  119  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (22:03)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.