Paměti obce Bludova

v tom podání, aby té mapy, bude-li třeba, bylo užito, kdyby soud nechtěl čekati, až dojde mapa vlastní od vrchnosti. Ostatně poroučím obec pod ochranu Boží Bern. X.

Dopisem ze dne 19. záři 1769 stvrzuje vídeňský dvorní agent (advokát) Karel Josef Bendel příjem 20 zl. 22½, kr. á konto expensarum (na účet útrat) od Jiřího Jáněte (z č. 136) a Martina Zatloukala z dědiny Bludova, patřící hraběti Žerotínovi. 22. září 1769 dali sousedé z panství bludovského brněnskému advokátu Czernému na útraty ve své při s vrchností stran pozemků 12 zl., což jim stvrzuje advokátní kancelář.

Roku 1778 dohodla se obec Bludovská s vrchnosti o pastvě Pod hrázi aneb v tak řečeném rybníku Bezděku.

R. 1781/2 dala vrchnost svoleni, aby Bludovští a rychtář zažádali u císaře Josefa II. o nejvyšší schváleni svých výsad. Císař potvrdil jim výsady r. 1787. Když r. 1790 zemřel, ucházeli se Bludovští u jeho nástupce Leopolda II. opět o potvrzení svých svobod. Ve věci té píše 12. dubna 1791 vídeňský dvorní agent ve věcech poddanských Josef Antonín Weltz (později již svobodný pán Weltz) v největším spěchu bludovským sousedům (německy):

Pánové! K obstarání potvrzení obou privilejí nepotřebuje ani obec ani dědičný rychtář Kulhaj bráti si zemského advokáta v Brně a dělati si zbytečné útraty, které by nebyly malé. Takový advokát nemá při tom jiné práce než poslati mně privileje a zůstati se mnou v písemném spojení. Obrátí-li se obec i rychtář přímo na mě, ušetři tím peněz. K potvrzeni je třeba, 1) aby mi josefínské privileje bud v originále anebo v ověřeném opise byly poštovním vozem (diližansí) zaslány. 2) Opis může ověřiti hospodářský nebo krajský úřad nebo městská rada. 3) Opis mosí býti na větším archu kancelářského papíru, okolkovaného 15 kr., a slovo za slovem musí se shodovati s originálem. 4) Nechce-li se nikdo s ověřením zabývati, pošlete mi originál do Vídně a já obstarám zde ověření opisu beze značných výloh. 5) Musím míti svoleni (konsens) Vaši vrchnosti v prvopise. Svoleni vydá Vám vrchnost na stručnou žádost. Žádost může zníti:

„Slavný vrchnostenský úřade! Protože podle nejvyššího nařízení mají býti do roka všecky privileje předloženy k potvrzeni, žádá

<< Předchozí  117  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (22:00)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.