Paměti obce Bludova

11. května 1761 zemřel hrabě Jan Ludvik z Žerotína bez poslední vůle, zanechav 3 syny: 1) Jana Karla, který si podržel Vízemberk a Prusy (Praus), 2) Ludvíka Antonína, který se ujal Losin a 3) nejmladšího Josefa Karla, kterému připadl Bludov. Jan Karel prodal pro dluhy r. 1770 velehradským cisterciákům Vízemberk a Prusy odkázal, protože neměl potomků, Josefu Karlovi. Ludvík Antonín zdědil r. 1779 po strýci Michalu Val. Meziříčí. Roku 1802 prodal Liechtenštejnovi Velké Losiny. Zemřel 26. 6. 1808.

Se změnou v držení panství bludovského očekávali Bludovští asi příznivý obrat ve svém sporu s vrchností. Ale jak další dochované dopisy svědčí, bylo jim pokračovati v soudech, aby svých práv uhájili.

10. února 1762 píše brněnský advokát Bernard (nečitelné) německy svému kolegovi do Zábřeha: Ježto panu hrab. Žerotínovi bylo ohlášeno soudní rozhodnutí (dekret) v jeho sporu s obcí bludovskou, neváhám je k dalšímu řízení (Beförderung) v opise sděliti a zároveň podati zprávu, že jsem pro bludovskou obec podle přiloženého účtu vydal víc než mi na potřebné taxy bylo dáno, aniž jsem věděl, chce-li mi obec nějaké palmare aneb roční odměnu (remuneraci) dáti. Proto prosím Vás, vymozte mi u obce za mou práci něco pevného aneb novoročné jakož i zálohu na taxy.

Kopie soudního nálezu z 11. ledna 1762 (napsaná na zadní straně předchozího dopisu): Od c. k. vrchního apelačního (odvolacího) soudu na Moravě bratřím Žerotínům a dědicům zesnulého Jana Ludvíka z Žerotína: Protože nelze nalézti mapu pořízenou pro spor obce bludovské s její vrchností žerotínskou o práva spolupasení, a není pochyby, že exemplář mapy nebo aspoň její kopie jest v otcově pozůstalosti, očekáváme, že páni-hrabata se postarají o to, aby do osmi dní od obdržení výzvy mapa sem byla odeslána.

Záloha na taxy 20. dubna 1760 obcí bludovskou brněnskému advokátu Bern. X daná byla příjemcem potvrzena na účtu ze dne 10. února 1762; zněla na dva řádné dukáty, t. j. 8 zl. 15 kr.

20. února 1762 píše brněnský advokát Bern. X obci bludovské (německy): Počestná obec! Obdržel jsem dopis od obce bludovské ze dne 16. února s kopii mapy a učiním u soudu potřebné podání a přiložím k němu originál dopisu obce bludovské. Vyjádřím se

<< Předchozí  116  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (21:58)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.