Paměti obce Bludova

uloženo soudem tím, abych věc tu vyšetřil, žádám podle nynějšího zvyku, aby pro mě obec poslala 17. října povoz, jak je povinna, neboť vyšetřeni se týká výhradně obce Bludova.

23. srpna 1749 potvrzuje advokát Dresner příjem 34 zl. za účast na komisi olomouckého krajského úřadu, konané pro některé stížnosti obce bludovské proti hraběti Žerotínovi.

13. září 1479 píše advokát Dresner obci bludovské (po prvně německy): Počestná obec! Váš dopis i se 6 zl. jsem obdržel. Co se týče Markrabiny Vám per recessum (narovnáním) přiřčené, psal jsem Vám z Olomouce, abyste mně poslali prvopis recesu k ověření, abych jej mohl ověřený kvůli té Markrabině Vám přiřčené přiložiti. Očekáváte originál k ověření. Po uvěřeni Vám jej ihned vrátím. Co se Mlejniska týče, odvoláme se pro restitutione in integrum, t. j. aby byl obnoven původní stav, k Jejímu c. a k. Veličenstvu. Protože Vám pastvisko na Markrabině bylo recesem zvlášť přiřčeno, můžete spásti trávu na Markrabině svým dobytkem. Stížnosti, o nichž má hrabě Herberštejn podati zprávu, musil jsem mu Již po páté dáti (ztrácely se možná, aby nemusil vystupovat) proti příbuznému a kolegovi hraběti). Čímž. Bohu poručeno.

Z 5. dubna 1750 je zachováno potvrzeni příjmu 36 grošů kanceláři c. k. fiskálního úřadu (pokladna), které zaplatila obec bludovské.

12. března 1751 píše kdosi s nečitelným podpisem (snad z kanceláře advokátu Dresnera) z Brna obci bludovské německy: Počestná obec! K vůli propuštění uvězněných sousedů, pak k vůli rychlému projednání dosavadních sporů napsal jsem spis a podal jej c. k. soudu; protože však Váš posel neměl s sebou živobytí, nemohl vyčkati vyřízení. Pan Dresner ale neopomine podle možnosti popohnati vyřízení. Pak pošle sem počestná obec někoho k převzetí toho vyřízeni, a to nejen v tomto případě, ale i příště; posel ten ať jest opatřen tolika penězi, aby mohl expedici (vyřízení) zaplatiti a sám se tu stravovati. Posel ten může přinésti ověřený opis nebo prvopis úřední stvrzenky o tom, že taxy za potvrzení privilejí jsou zaplaceny. Poroučím celou obec pod ochranu Boží a podpisuji se N. N.

P. S. Okolkovaný papír za 8 kr. na pamětní list pro c. k. soud zaplatil Jan Horáček z Bludova.

<< Předchozí  114  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (21:52)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.