Paměti obce Bludova

11. srpna 1748 oznamuje advokát Dresner Bludovským česky: Po čestná obec! Na Vaše psaní z 9. srpna netajím se s odpovědí, že v příčině Mlejniska tu možnost král. soudu oznámím a budu prositi, aby rozhodl spravedlivě o Vašich stížnostech. Ve příčině kupu ať obec nemá starost. Až hrabě Esterházy bude o kupu tom jednati, ať mu obec ukáže soudní reces (narovnání) a obdarování (privilej) a přednese mu, že některé její stížnosti mají býti rozhodnuty. Co se čtvrtníků (čtvrtláníků) týče, už jsem odepsal, že obec byla v recesu odkázána na patenty, aby se tedy podle nich řídila. Pošlete sem do Brna hned spolusouseda a 30. zl. S tím Pánu Bohu poručeno!

22. srpna 1748 píše Dresner: Počestná obec! Odpověděl jsem Vám poštou, abyste sem do Brna ke mně poslali jednoho souseda a po něm na úhradu mé mzdy odeslali 10 zl. Soused ten má usilovati u hraběte Herberštejna o to, aby Vaše věc byla již jednou skončena, neboť příští měsíc (v září) nastanou vinné prázdniny u soudu, které potrvají až do Šimona a Judy (28.10.), a podobu prázdnin nebudou se projednávati žádné soudní věci. Vaše privileje dostanete potvrzené v záři. Potom Vám podám zprávu, až sem do Brna dojdou (z Vídně). Neopomeňte mně poslati těch 10 zl. po spolusousedovi, jemuž řeknu, co má u hraběte Herberštejna mluviti. Já jsem po odchodu Vašeho souseda Jáněte v příčině Vašich stížností podal dva hlavní spisy c. a k. tribunálu (soudu) s prosbou, aby rozhodl o projednávaných stížnostech, které byly v recesu puštěny se zřetele, a aby komise, kdyby k ní proti veškeré naději musilo dojíti, se konala na útraty vrchnosti, protože obec bludovská není s to, aby komisi opět vyslala. Prosil jsem též hraběte Herberštejna ústně, aby ty z spisy přednesl, posud se tak však nestalo. Bude tudíž nejlépe, když svého souseda sem vyšlete. S tím Pánu Bohu poručeno.

4. záři 1748 byl doručen hraběti Žerotínovi, jenž měl za manželku Františku z Herberštejna (†1763), na Vel. Losinách dekret c. k. tribunálu (soudní výnos).

15. října 1748 píše z Maršíkova (Marschendorf) královský revident v poplatkových věcech na Moravě František Jan Gatt (?) obci bludovské (německy): Počestní a moudří! Velectění pánové! Protože si celá obec bludovská pro 1½ 1ánu kontribučních polí (Mlejnisko), kterých vrchnost užívá, u olomouckého krajského soudu stěžovala a mně bylo

<< Předchozí  113  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (21:50)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.