Paměti obce Bludova

robot. Protože snad dále právního přítele nepotřebujete, pošlete sem někoho pro své spisy, neboť mně k ničemu nejsou. S tím Pánu Bohu poručeno.

8. záři 1747 potvrdil advokát Dresner Bludovským, že přijal od Jiřího Jáněte (Janíka, z č. 136) 10 zl. k vyplacení taxy za všelijakou expedici (práci právní).

R. 1747 padlo rozhodnuti soudní o robotě Bludovských přes hranice i ve sporu o pozemky mezi obci a vrchností. Téhož roku nastalo též porovnáni o sporné louce Markrabině, která byla ponechána vrchnosti jako vlastnictví, naproti tomu však byly některé nejmenované výhrady vrchnosti prohlášeny za zrušené, dále pastvisko u rybníka Ryšána bylo přiřčeno vrchnosti a rozhodnuto, že na něm není více spolupastva pro dobytek Bludovských, naproti tomu ponechává vrchnost celou louku Mlejnisko poddaným i s cípem trávníku nad Polovodou s výhradou dominii directi (v orig. z 18. června 1751).

28. června 1748 píše Dresner Bludovským zase (česky): Počestná obec! Oznamuji Vám, že jsem jménem Vaším podal soudu důležitý spis, v němž žádáte, aby Vaši sousedi byli z vězení vysvobozeni a aby soud ráčil ve příčině 2000 vrchnostenských ovcí, které se na Vašich kontribučních (dani podléhajících) rolích ustavičně pasou, vyřknouti podle spravedlnosti kontribuci louky Mlejniska, kterou Těžký (v 16. stol.) obci prodal. Měla-li by se ta nařízená komise konati, ať se koná na útraty vrchnosti, protože obec již útraty pro chudobu platiti nemůže. Dále jsem uvedl, že prosíte, aby se Vám k té komisi přidal král. soudní assessor (přísedící), neboť bez něho by obec málo nebo nic nezvítězila (nevyřídila). I ve věci zvýšení hráze při rybníku Ryšánu jsem doložil stížnost. S tisu Pánu Bohu poručeno!

Také je zachován lístek (stvrzenka), že 7. června 1748 vyšel Jiří Jáně z Bludova do Brna a 20. července t. r. se vrátil. 24 dni se tam (v Brně) zdržel. Denní plat po 30 kr. činil za 44 dní dohromady 22 zl. a 1 zl. 50 kr. k tomu, 23 zl. 50 kr. Od konfirmace (Potvrzeni privilejí) bylo 95 zl. 30 kr.; agentu dal 7 zl., od příloh reskriptu 4 zl. 3o kr., od 3 pamětních spisů 1 zl. 59 kr., sekretáři 1 zl., synovi 1 zl. 51 kr., dohromady 133 zl. 50 kr. (1 zl. měl tehdy 6o kr.).

<< Předchozí  112  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (21:39)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.