Paměti obce Bludova

Ad 2) Vrchnost posekla Bludovským proso pod Fěrtuškem.Vrchní zemský soud dal vrchnosti za právo, ale Marie Terezie rozhodla, že oba díly patří sice vrchnosti, že však poddaní smějí louky spoluužívati, protože od starodávna jí užívali.

Ad 3) Zemský soud dal rozsudkem ze dne 22. ledna 1747 za právo vrchnosti, ale Marie Terezie rozhodnutím ze dne 2. ledna 1769 obci.

Ad 4) Rozhodnuto, že hráze sice patři vrchnosti, ale že obec jich smí spoluužívati.

Ad 5) Nároky na louku Mlejnisko vrchnost odvolala.

Ad 6) Vrchnosti sice císařským rozhodnutím ponecháno právo skupovati poddanské statky, ale ustanoveno, aby vrchnost poddaným vrátila zeměpanské daně z oněch statků, což se též stalo.

Ad 7) Zemský soud rozhodl, aby domkaři dominikální vrchnosti robotovali a dávali určitý poplatek. Obci necháno na vůli, chce-li je za jistý roční poplatek (vejhonek) nechati na trávnících pásti aneb, chce-1i jim, pastvu vůbec zakázati.

Ad 8) Zemský soud vrchnosti zakázal poddaných bludovských upotřebovati na roboty přes hranice bludovské. Za toto osvobození měli však vrchnosti „odbejvati“ oves místo dřívějšího poplatku. Na stráže a hlídky směla vrchnost Bludovské posílati, ale měla jim to odčítati od roboty.

Doklady o soudech Bludovských s vrchností žerotínskou nejsou úplné, ale ty, které se zachovaly, stačí k správnému posouzeni stavu věci. 22. července 1795 píše brněnský advokát Klíč německy počestné obci Bludovu, že účetní, kteří byli pověřeni od král. soudu dalším vyšetřováním známých kroků, nejsou se svou prací dosud hotovi a že, jak doslechl, bude musit bludovská vrchnost ještě dodati nějaké doklady a stvrzenky. Jeden účetní (Klingeisen) že je té doby na venkově na revisi. Po jeho návratu že neopomine advokát učiniti, čeho bude třeba k urychleni věci a podání zprávy. Zaslané 4 zl. dostal.

2. záři 1746 píše týž advokát německy: Pochválen buď Ježíš Kristus. Počestná obec bludovská! Na Váš dopis z 23. srpna 1746 sděluji, že žádaná expedice (doprava), odtud na olomouckého purkrabího se nestala, protože hrabě Herberštejn nedávno provdal svou sl. dceru a byl proto předtím i potom

<< Předchozí  110  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (21:35)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.