Paměti obce Bludova

panským rybníkem Fěrtuškem, kterou vrchnost uznává za obecní jenom až k druhé troubě rybníka, kterou však obec chce získat od trouby při struze Polovodí (při železniční trati pod chromečskou zastávkou) až po selská pole hraničící na rybniční hráz. Bod 44: Pastvisko sahající podle tvrzení vrchnosti tak daleko, jak voda z rybníka nezatopí, podle výměru obce však „louka pod rybníkem Fěrtuškem". Bod 45: Kus pole na pastvisku, kde obec nasela proso a vrchnosti je vzala tvrdíc, že bylo na pozemku, který voda z rybníka zaplavuje. Bod 46: Stezka a olši; které dala vrchnost vysekati pro sebe, o kterémž pozemku však obec tvrdí, že ona tam také orala. Bod 56: Panské pastvisko a olše, které stojí ve vodě rybníka Ryšána, kde se má i poddaným podle jejich privilejí dovoliti pásti dobytek tak daleko, pokud voda nezatopí. Stromy jsou tam však bez odporu panské. Bod 62: Při panském mlýně (nyní bludovský mlýn Habermannův) byly 2 zahrádky obecní. Mlynář platil z nich také obci úrok (nájem); obec může mu je odníti. Bod 63: Panský rybník na pstruhy byl od obce vyměněn za rybník pod Petrovicí (Věřický rybník).

Na vrchnostenských pozemcích stálo před 200 lety podle explikací na 40 úročních chaloupek: Dvě vznikly ze staré cihelny u kostela; 8 panských chaloupek stálo na pozemcích Heděncova statku ukoupeného vrchností (v Židovně), 23 chaloupek na bývalém Tónovském statku, 3 v panské zahradě a 4 na panské louce (snad chaloupky dozorci: nad rybníky čili porybných).

Ze 7. záři 1730 je zachována listina (originál u p. Josefa Zatloukala), podle než se sousedé bludovští, svolaní rychtářem a úředním bludovským, na dotaz, chtějí-li platiti kontribuci (daně) po starobylém způsobu anebo, chtějí-li přistoupiti na placeni berně podle vysetých měřic, jak bylo zavedeno v kraji přerovském, usnesli na tom, aby zůstalo při tom, co bylo nařízeno při generální visitaci r. 1729.

19. července 1731 oznamuje rychtář a konšelé dědiny Bludova sousedům, že vrchnost jim 1) dovoluje při všech rybnících, pokud voda nezatopí, volně pásti dobytek a na hrázích žíti trávu, nikoli však honiti aneb pásti na hrázích dobytek a 2) nařizuje, aby odevzdali pozemkovou knihu, kterou mají proti právu v moci, do dvou neděl na zámku milostivé vrchnosti.

<< Předchozí  106  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (21:28)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.