Paměti obce Bludova

po více než 200 let nepřetržitě bludovské usedlosti po předcích zděděné.

Majiteli Bludovského panství Janu Ludvíku z Žerotína bylo souzeno, sotvaže vyspěl a ujal se dědictví po rodičích, aby vedl čtvrtstoletí trvající spor s pražskou konsistoří o žerotínskou hrobku v Loukoti u Brandýsa nad Orlicí, jakož i dlouholetý spor se sousedy bludovskými o svobody, práva a roboty.

Rod žerotínský měl v různých dobách různé hrobky. Linie losinská, která přežila všecky ostatní větve slavného moravského rodu Žerotínů a nás zde zajímá, měla již před 30letou válkou svou hrobku na Losinách. Za oltářem tamního kostela je náhrobek s tímto vzácným českým nápisem:

1. Léta Páně 1608, dne 2. máje jest urozený pán Jan mladší z Žerotína a na Losině až tohoto světa blahoslaveně vykročil. Pán Bůh ráčiž... (dále nečitelno; psáno barvou na kameni).

2. Léta Páně 1572 umřela jest urozená paní Mariána z Potštejna, manželka téhož pana Jana, mezi 2. a 3. hodinou ten čtvrtek po svátku sv. Šimona a Judy.

3. Opět léta Páně 1571, ten úterý po svatém Janu Křtiteli umřel jest pan Vilím, syn téhož pána a paní.

4. Léta Páně 1577 umřel jest pan Zdeněk, tu neděli po svátku sv. Šimona a Judy.

Pán Bůh všemohoucí ráčiž duším všech být milostiv.

V hrobce na Losinách je pochováno 11 členů rodu žerotínského ze století 18. a 19., mezi nimi Jan Ludvik, Ludvik Antonín a Josef Karel z Žerotína. Náhrobní nápisy těchto Žerotínů jsou německé. Karel starší z Žerotína, pán na Rosicích, Náměšti, Přerově, Brandýse n. Orl. atd. byl se svým příbuzenstvem uložen k věčnému spánku v hrobce v Loukoti u Brandýsa n. Orl.

V květnu r. 1721 odkryl v Loukoti farský pasák při hlídáni dobytku - neví se, jakou náhodou - na zahradě ve zříceninách, zarostlých travou a křovím, vchod do hrobky pod zemí. Děkan vysokomýtský, opsav si nápisy na rakvích, dal vchod do hrobky zazdíti, aby

<< Předchozí  103  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (21:14)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.