Paměti obce Bludova

až do její smrti. Syn Jan Jiří má na statku Pavla Doležela 7 tol. kromě jiných dílů. Matouš má jednu krávu a Maryna jednu; Maryna má míti ze závdanku všecko kromě dílu za takovou krávu, t. j. kromě 5 tol. Líza totiž také za živobytí dostala za takovou krávu 5 tol. hotových. Ostatní má býti rozděleno spravedlivě, rovným dílem.

Kup ten byl ujednán za fojtovství p. Jana Utiskala a úředních osob Jakuba Matury a Jiřího Ospálka.

Na chalupu tuto se 28. října 1777 přiženil Jan Tausch z Hrabenova, vzav si za ženu Kateřinu, vdovu po Jiřím Zatloukalovi. Kup byl sepsán 25. listopadu 1777 v Bludově. Ze zápisu sňatku v matrice farní jsem zjistil, že čís. chalupy té jest 53. Podobným přirovnáním údajů pozemkové knihy se zápisy v matrikách farních bylo by lze zjistit majitele a osudy ostatních chalup, které ne konci stol. 17. a ve stol. 18. již stály. Neboť pozemková kniha z r. 1729 má záznamy o převodech realit až do let devadesátých stol. 18. a ve farní matrice užívá se od r. 1775 nově zavedeného očíslování domů.

Ve stol. 16., 17. a 18. bývalo u nás zvykem, že nový hospodář, když převzal statek, zahradu nebo chalupu a kup byl na rychtě napsán, vystrojil hostinu. Bez ní nebyl by mohl očekávati dobré sousedství. Bylo mu učiniti zadost povinnosti sousedské a zaplatiti sousedům přijatné. Vystavila se bečka piva, nachystalo se chleba, slaniny, sýrců a bylo hodováni i dobrá vůle. S chudákem hospodářem vyváděli všelijaké kousky: křtili a biřmovali ho i jinak si sním zahrávali. Platilo heslo: všeci za jednoho, jeden za všecky.

Ze záznamů o bludovských usedlostech poznáváme, že mnozí sedláci, když byli nevolníky, měli větší statky než dnešní jejich nástupci a že nejenom obdělávali více vlastních poli, než měly statky ty později, když pozemky jejich byly osvobozeny od břemen, která na nich před tím po staletí lpěla, nýbrž že také ještě konali panskou robotu. Představy o poměrné tehdejší velikosti usedlostí nabýváme na základě cen, za něž usedlosti ty byly v téže době prodávány. Devatenácté století nebylo zvelebení bludovských statků příznivo; nechybíme mnoho, když řekneme, že se v dotčené době více statků rozdrobilo než zvětšilo. Na prstech bys sčetl také rody, které drží

<< Předchozí  102  Další >>

Přejít na stranu:
Navigace: Bludov.cz > O Bludově
Aktualizace: 27.01.06 (21:10)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.