Obecní kronika

Rok 1943

V první době okupace bylo české obyvatelstvo Bludova a Sudet vůbec pokleslé na mysli. Tu a tam se objevují letáky ze zahraničí rozhazované letadly. Na obecním domě a na zdi staré školy někdo v noci napsal rýmovaná hesla o prohrách Němců Moskvy a Leningradu. Brzy nato se objevila po celé dědině černá, výrazná písmena V (Viktoria - vítězství). Potom požáry stohů a stodol v okolí Bludova, asi dvakrát vykolejení vlaku na trati Šumperk – Hanušovice, odhalení bunkru (krytu) v Žouželkově pískovém lomu četnickyým mistrem Braunem. To už byl organizován odboj. Z prvu vznikly 2 skupiny: skupina starších a skupina mladších. Později po obapolném poznání splynuly.

Organizace měla tento program činnosti: vydávali ilegální časopis, podporovali partyzány: kopali pro ně bunkry a vybavovali je lůžky, světlem, příp. rozhlasovým aparátem, opatřovali partyzánům stravu, zbraně a munici, konali sbírky na účely shora uvedeny, na rodiny politických vězňů, nebo lidi jakkoli postižené německou okupací, konali přípravy k státnímu převratu. Také v lázních v Bludově s vědomím a podporou jejich majitele Zdeňka Pospíšila, nacházeli členové podzemního hnutí a partyzáni podporu, ochranu a útočiště.

Proti činnosti podzemního hnutí byla kromě běžných opatření jako např. zákaz prodeje zbraní Čechům, zákaz lyžaření a podobně učiněna v Bludově různá opatření: hlídková činnost, povinnost hlídek pro Čechy, ustanovení českých rukojmí. Na půdě nové školy byla zřízena hlídková stanice. Všichni Češi, muži od 18 do 60 let, byli povinni konat tam v noci hlídky. Hlídky byly povinny odpískat na obecní píšťalku každou hodinu hodinu příslušný počet hodin. Hlídky nikdy nic nevypátraly.

Činnost ilegálních organizací v Bludově byla zmařena Němci o vánocích r. 1943. Četnický mistr Brauner chytil tehdy u Klášterce v noci členy skupiny Josefa Ženožičku, jeho bratra neví. Aloise Diviše a Sajčuka, když vezli na voze partyzánům do lesa potraviny. Důsledek toho byl, že byli všichni 3 hned zatčeni a protože si bezhlavě počínali, byla jejich činnost prozrazena. S nimi byl potom zatčen i vedoucí skupíny, studující František Ston a Pavlík Zdeněk... Brzy potom byli zatčeni pro ilegální činnost nebo proto, že jí podporovali, další ... Z vězení se nevrátil Zdeněk Pavlík, Alois Diviš a farář Dřímal... Všichni tři zemřeli v Terezíně... Dále Jaroslav Špička ml., a František Špička a Homola František...

Bludovské lázně na dobové pohlednici
Bludovské lázně na dobové pohlednici.

Výše přídělů potravin spotřebitelů v roce 1943 byl na jednu osobu na 4 týdny tento:

chleba 1.5 kg pro lehce pracující 7.3 kg pro těžce pracující
maso 2 kg
sádlo škvařené 50g
máslo 612.5 g pro dospělého 800 g pro děti
margarin 200 g
mléko 118 1 denně
vejce 1 ks na 4 týdny na osobu
cukr 575 g různé potraviny 600 g
sýr 125 g
tvaroh 125 g denně

Zpět!
Aktualizace: 04.11.2010 (13:31)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.