Obecní kronika

Rok 1930

D ne 6. března 1930, večer přede dnem 80. narozenin p. prezidenta T. G. Masaryka, konala se společná slavnostní schůze obecního zastupitelstva a finanční komise. Potom se konal lampiónový průvod vesnicí. Na žádost místa školní rady povolen byl zdejším školám nový název: Masarykova obecná a měšťanská škola.

Slavnostní průvod sokolů roku 1930.

Na jaře 1930 postavili si krejčí Florián Fazor, zámečník Josef Jácke a pekař František Adam jednopatrové domy č. 531, 532 a 533 na pozemku bývalé rychty.

Na pořízení nových hodin na kostelní věži v Bludově povolilo obecní zastupitelstvo 23. června 1930 farnímu úřadu příspěvek pět tisíc Kč.

Podle stavu 1. srpna 1930 dostávalo v Bludově státní starobní podporu podle zákona ze dne 21. března 1929 č. 43 sb. z. a n. 9 mužů a 31 žen.

Bludovská kapela za první republiky. Vede ji dirigent František Pavlů.

Od 1. září 1930 ustanoven byl definitivním ředitelem zdejší Masarykovy obecné a měšťanské školy Metoděj Kubíček, zatímní ředitel státní měšťanské školy v Rudě nad Moravou.

Podle sčítání lidu ze dne 1. prosince 1930 měla obec Bludov 2.890 obyvatelů. 2.865 bylo národnosti Československé; 25 národnosti německé.

Zpět!
Aktualizace: 05.11.2010 (09:59)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.