Památné stromy

„Unaven lidmi a prací, rád se na čas utíkám do stínu těch velikánů, kteří mě prchajícímu před společností jsou nejmilejšími společníky. Oni jsou minulost a přece jdou s časem.“

Alois Jirásek

Památný strom je strom mimořádně významný z hlediska druhového, estetického, genetického, kulturního nebo historického. V Olomouckém kraji je v současné době vyhlášeno celkem 194 památných stromů a jejich skupin, z toho v šumperském okrese jich roste 69. Deset z nich se nachází právě v Bludově.

Patří mezi ně:

  • Dvě lípy velkolisté /300 a 350 let/, buk lesní /300 let/ a dva duby letní /300 a 400 let/ v zámeckém parku
  • Dub letní /300 let/ a javor babyka /200 let/ u kostela
  • Dva duby letní v Gryngleti /300 let/
  • Lípa malolistá /600 let/ před zámkem u křižovatky

Z nich největší výšky dosahuje buk lesní v zámeckém parku - 35 metrů a dub letní v Gryngleti, zvaný Dub v Gryngleti II. - 34 metrů. Pokud jde o stáří jednotlivých stromů lze téměř přesně určit věk dubu letního a javoru babyky u kostela. Byly zasazeny pravděpodobně v roce 1838 současně s vybu-dováním hrobky. Rostla zde ještě lípa velkolistá, která však v roce 1993 spadla a téhož roku zde byla vysazena lípa nová. Javor babyka je unikátní tím, že je jediným památným stromem svého druhu v Olomouckém kraji.

Zámecký park v Bludově.

Naším nejznámějším stromem je lípa u křižovatky před zámkem zvaná Zámecká lípa. Zámecká lípa má 27 metrů a dosahuje největšího obvodu z našich památných stromů, a to 735 cm. Stáří lípy se pohybuje pravděpodobně mezi 600 a 700 lety.

Zámecká lípa v únoru 2003.

V VI. díle knihy Chráněná území ČR - Olomoucko, kterou vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v r. 2003, je uváděno stáří této lípy „pouhých“ 300 let. Jedna z autorek, RNDr. Irena Vágnerová, vychází ve svém odhadu stáří z fyzického stavu stromu, zjištěného při ošetřování lípy. Uvnitř stromu je dutina /dříve vyplněna betonem, který je dnes už sice odstraněn, ale tento nevhodný zásah se podepsal na kvalitě stromu/ a podle stavu a charakteru dutiny doktorka Vágnerová usuzuje, že se možná jedná o srůst několika menších kmenů, které splynuly. Pokud v historických pramenech nenalezneme zmínku o době vysazení stromu, jak tomu je např. u stromů u kostela, pak je velmi nesnadné jejich stáří přesně určit. Soudí se tedy z obvodu kmene, ale to v případě srůstu několika kmenů nelze. Také přírůstek obvodu u stromů starších než 400 let bývá už velmi malý. Skutečné stáří by se pravděpodobně dalo zjistit pouze navrtáním stromů, ale ani to by nebylo přesné, protože část stromu v dutině již zetlela.

Zámecká lípa v květnu 2003.

Lípa je pod stálým dozorem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem v Olomouci /pobočka Ministerstva životního prostředí/ a je o ni pravidelně pečováno. V posledních 30 letech prošla dvěma opravami. V roce 1985 svaz ochrany přírody umístil na lípu kovové vazby do koruny, které byly v roce 1999 nahrazeny vhodnější úpravou. V tomto roce byla částkou 30.000.- Kč /stoprocentní státní dotace/ lípa ošetřena - odstraněno staré jištění, suché a nevhodné větvě a instalována vazba nová.

Zámecká lípa v říjnu 2003.

Ať už se přikláníme v určení stáří lípy ke kterémukoliv názoru, v každém případě se jedná o zcela výjimečný strom, který k Bludovu a zámku neodmyslitelně patří. Výjimečný a unikátní svým vzrůstem, mohutností, vznešeností a krásou. Můžeme být právem hrdi, že takový unikát roste právě u nás a měli bychom si ho považovat a chránit, aby zůstal zachován i pro všechny budoucí generace.

Mgr. Jarmila Divišová

Zpět!
Aktualizace: 27.11.2009 (22:57)
Copyright (c) 2001 - 2021 Obec Bludov. Stránky vytvořil a spravuje Jaroslav Šimek. Validní XHTML 1.0 a CSS. Běží na Apache, PHP a mySQL. Mapa stránek. Prohlášení o přístupnosti.